В продовження тематики корпоративних спорів слід сказати, що одним із спірних моментів є дата виходу учасника із Товариства. Вважаємо, що встановлення точної дати виходу учасника є необхідним юридичним фактом для правильного вирішення господарського спору.

Приписами ст. 148 Цивільного кодексу України передбачено, що «учасник товариства з обмеженою відповідальністю має право вийти з товариства, заявивши про це не пізніше ніж за три місяці до виходу, якщо інший строк не встановлений статутом. Справжність підпису на заяві про вихід з товариства підлягає нотаріальному засвідченню».

Встановлення законодавцем строку у «не пізніше ніж за три місяці до виходу» породжує певні колізії.

Так, пунктом 28 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2008 № 13 «Про практику розгляду судами корпоративних спорів» також наголошено, що «моментом виходу учасника з товариства є дата подачі ним заяви про вихід відповідній посадовій особі товариства або вручення заяви цим особам  органами  зв'язку».

Проте, видається сумнівним пов'язувати момент виходу учасника товариства із процедурними обставинами: подання відповідної заяви посадові особі товариства чи вручення такої заяви органам зв’язку.

Нерідко учасники товариства з обмеженою відповідальністю «б’ють горщики», що в подальшому призводить до різних судових процесів, у тому числі, щодо визнання недійсними рішень загальних зборів учасників товариства.

Чинне законодавства відносить такий вид спорів до корпоративних та визначило підсудність таких справ господарським судам України.

Так, відповідно до п. 4. ч. 1. ст. 12 ГПК господарському суду підвідомчі справи, що виникають з корпоративних відносин у спорах між юридичною особою та її учасниками (засновниками, акціонерами, членами), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами, членами) юридичної особи, пов’язаними із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності такої особи, правами та обов’язками учасників (засновників, акціонерів, членів) такої особи, крім трудових спорів.

Сторінка 1 із 2